United for Poland

United in Support of Anna Stojanowska, Marek Trela, and Jerzy Białobok

Nowe!! Dziel się ze światem – Zjednoczeni dla Polski
New !! Share with the World – United for Poland

Thank you to Horsefly Films for the video above and to Świat Koni for video footage at events in Poland

 

A Message of Gratitude from Anna Stojanowska, Jerzy Białobok & Marek Trela

Dear Friends!
An old Polish proverb says that a friend in need is a friend indeed. Over the last weeks it has become especially relevant and true. Thanks to your spontaneous and immediate reaction we became aware of just how many of you were out there, all over the world. Thanks to you we became certain that all that we have done so far was meaningful and important not only to us, but also to others. Your support gives strength, allows to believe that further efforts make sense and builds our faith in people. We would like to express our most sincere thank you for the enormous kindness, willingness to help and cordiality that we have received over the past month.

Thank you,
Anna Stojanowska, Jerzy Białobok and Marek Trela

Drodzy Przyjaciele!
Stare polskie przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. W ostatnich tygodniach stało się ono dla nas wyjątkowo aktualne i prawdziwe. Dzięki Waszej spontanicznej i natychmiastowej reakcji zdaliśmy sobie sprawę, ilu Was jest na całym świecie. Dzięki Wam upewniliśmy się, że to, co do tej pory robiliśmy miało sens i było ważne nie tylko dla nas. Wasze wsparcie dodaje sił, pozwala wierzyć w sens dalszych wysiłków i buduje naszą wiarę w ludzi. Chcemy wyrazić nasze najszczersze podziękowania za ogrom życzliwości, gotowości pomocy i ludzkiego serca, jakie otrzymaliśmy w ciągu minionego miesiąca.

Dziękujemy
Anna Stojanowska, Jerzy Białobok i Marek Trela

 

Preria Dies in Janow Podlaski ANR Report translated in English
http://www.tvn24.pl/smierc-kolejnej-klaczy-z-janowa-podlaskiego,628190,s.html

Przeczytaj raport: Centralne Biuro Antykorupcyjne, DR/11/15, Kontrola podejmowania i realizacji wybranych decyzji w zakresie rozporządzania mieniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie w latach 2010-2015 Protokol-Kontroli.pdf (12.5MB) Kopia z telefaksu

3/01/16 Newsweek.pl Artykuły – Folwark koński by Aleksandra.Gumowska@newsweek.pl
Now with complete English translaterion
News__010

Wideo z konferencji prasowej, 29 lutego. Dziękujemy redakcji Świata Koni!
Video of press conference with Anna Stojanowska, Marek Trela, Jerzy Białobok 29 February. Thank you Świat Koni. Summary of key points in English here

Wideo z Torwaru, 27 lutego – Zebrano tysiące podpisów. Dziękujemy redakcji Świata Koni.
Video from Torwar, Feburary 27 – Thousands of letters collected. Thank you to Swiat Koni for video.

Manifestacja we Wrocławiu, 27 lutego 2016 – Protest in Wrocław

Contact officials with email at these addresses

Read letters from Poland and around the world in support

Read and view reports from Polish and international media

Mazurek Dąbrowskiego