Manifestacja – 27 lutego 2016 – Torwar

Jeżeli będziesz na proteście w sobotę i chcesz podzielić się z nami zdjęciami lub filmami – prosimy przesyłać je na adres upload@polandisnotyetlost.com . Skrzynka dla plików do 25 MB. W przypadku większych plików prosimy kontaktować się z contact@polandisnotyetlost.com by uzyskać informację o transferze. Prosimy, przesyłajcie wszystkie materiały, które zbierzecie!

If you went to the protest on Saturday and are willing to share your video and photos, please send them as attachments to upload@polandisnotyetlost.com . Each email can include up to 25 MB of data. If your files are larger, please send email to contact@polandisnotyetlost.com and the webmaster will send instructions for uploading larger files.

Protest-Polish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *