1.3.16 Reporty z Mediów – Media Reports

1.3.16 Newsweek.pl Artykuły – Folwark koński Aleksandra.Gumowska@newsweek.pl
A Purge in the State Studs – An Orwellian Horse Farm

1.3.16 Tok FM “Prezes stadniny odwołany. To pół biedy? Problem jest dużo poważniejszy i dotyczy zupełnie innej kwestii”
The Stud Director Dismissed. Just too bad? The problem is much more serious and raises several unrelated questions 

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,19703221,prezes-stadniny-odwolany-to-pol-biedy-problem-jest-duzo-powazniejszy.html

1.3.16 Polityka “Koń a sprawa polska”
The horse and all things Polish

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1652614,1,z-zycia-sfer.read

1.3.16 Interview TV24 – “Gwarancję dają ludzie, którzy się na tym znają”. Prezesi stadnin o swoich odwołaniach
“The guarantee can only be given from the people with the knowledge and experience”. The Stud Directors speak out concerning their dismissals
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezesi-stadnin-o-swoich-odwolaniach,623590.html

1.3.16 Interview TV24 – Szejk z Kataru: usuwacie najlepszych ekspertów, teraz ja ich zatrudnię
Qatari Sheikh: You have dismissed your best experts, now I will hire them

http://www.tvn24.pl/szejk-zatrudni-zwolnionych-dyrektorow-stadnin,623784,s.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *