Protokól Kontroli – CBA

Przeczytaj raport dla siebi: Centralme Biuro Antykorupcyjme, DR/11/15, “Kontrola Podjmowanie I Realizacji Wybranych Decyzji W Zakresie Rozporządzania Mieniem Przez Agencję Nieruchomości Rolnych W Warszawie W Lataćh 2010-2015” Protokol-Kontroli.pdf (12.5MB) Kopiuj z telefaksu